DURGAPUR ISPAT UDYOG (P) LTD.

Correspondence Address :
MA CHANDI DURGA CEMENT LIMITED
Bamunara Industrial Area, P.O.: Bamunara, P.S.: Kanksha, G.P.: Gopalpur, Durgapur – 713212, Dt.: Burdwan (W.B).

ph: +91 9933110000

Copyright 2010 DURGAPUR ISPAT UDYOG (P) LTD.. All rights reserved.

Correspondence Address :
MA CHANDI DURGA CEMENT LIMITED
Bamunara Industrial Area, P.O.: Bamunara, P.S.: Kanksha, G.P.: Gopalpur, Durgapur – 713212, Dt.: Burdwan (W.B).

ph: +91 9933110000